Blog

Terapia EMDR (z ang. – Eye Movement Desensitization and Reprocesing), czyli w tłumaczeniu: Desensytyzacja i Przetwarzanie poprzez Ruchy Gałek Ocznych. Ta choć trudno brzmiąca nazwa stanowi innowacyjną metodę psychoterapeutyczną, która zyskała uznanie w dziedzinie psychologii klinicznej i neurologii.

Psychoterapia to kompleksowy proces leczenia i wsparcia psychicznego, który opiera się na rozmowie i interakcji pomiędzy Pacjentem a terapeutą. Psychoterapią nazywamy taką formę współpracy, która opiera się na leczeniu problemów natury emocjonalnej oraz zaburzeń psychicznych.

Wspólnie rozszyfrujmy skrót ADHD, czyli Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi. To neurobiologiczne zaburzenie, związane z działaniem pewnych obszarów mózgu, co wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie człowieka. Diagnozuje się je na podstawie symptomów w dwóch obszarach.

Umów się na konsultację