Emilia Łapczyńska

Psychoterapeutka CBT, Psycholog 

Jestem psycholożką oraz terapeutką z zamiłowania i pasji. Ukończyłam studia jednolite magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Brałam udział w licznych stażach klinicznych w ośrodkach rehabilitacyjnych na oddziale neurologicznym, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, placówkach i fundacjach, pomagającym dzieciom i dorosłym. 

Obecnie kształcenie psychoterapeutyczne kontynuuje w 4-letnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Centrum Psychoterapii INTEREGO w Warszawie, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). 

Doświadczenie oraz kompetencje w obszarze psychoterapii i wsparcia psychologicznego zdobyłam pracując jako psycholog i terapeuta w gabinetach prywatnych, placówkach medycznych oraz ośrodkach edukacyjnych. 

W swojej pracy spotykam się z osobami dorosłymi, które na co dzień doświadczają:

  • niskiego poczucia własnej wartości, 
  • trudności z rozumieniem i wyrażaniem emocji oraz potrzeb,
  • braku motywacji do działania i prokrastynacji,
  • kryzysu psychicznego lub egzystencjalnego,
  • długotrwałego stresu,
  • cierpienia z powodu lęków, depresji,
  • trudności w relacjach z innymi ludźmi, w relacjach partnerskich. 

Wspieram także całe systemy rodzinne. Prowadzę indywidualne konsultacje dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych, pragnących poprawić relacje rodzinne oraz wspomagać dzieci w ich funkcjonowaniu.

Prowadzę wsparcie dla młodzieży i ich opiekunów, gdzie dążymy do rozwoju pozytywnej samooceny, nabywania kompetencji społecznych czy radzenia sobie w stresujących okolicznościach życiowych. 

Bliska jest mi też praca nad usprawnianiem komunikacji i stawianiem bezpiecznych dla siebie granic. Towarzysze rodzicom w drodze do świadomego rodzicielstwa, udzielam poradnictwa jak bezpiecznie dla dziecka przejść przez trudne doświadczenia jakim jest np. rozwód. 

Prowadzę konsultacje dla kobiet, które potrzebują wsparcia w drodze do zrozumienia siebie i poprawienia komfortu życia. 

Nadrzędne jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której Pacjent poczuje się swobodnie, w której nie ma miejsca na ocenę, a na konstruktywną rozmowę i wsparcie. 

Niezwykle ważny jest dla mnie profesjonalizm i skuteczność oddziaływań terapeutycznych dlatego nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w różnych szkoleniach i warsztatach terapeutycznych.

Umów się na konsultację