Kamil Florczyk

Psycholog, Psychoterapeuta CBT, Terapia traumy (EMDR), Interwencja Kryzysowa

Ukończyłem jednolite studia magisterskie z zakresu psychologii i na co dzień specjalizuję się w pracy z młodzieżą (od 12 roku życia) oraz osobami dorosłymi. Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (CBT) w trakcie 4-letniego szkolenia, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Oprócz tego w swojej pracy staram się pomagać Klientom poprzez zastosowanie podejścia EMDR (ukończyłem I stopień) posiadającego rekomendacje WHO w zakresie leczenia zaburzeń posttraumatycznych. Dodatkowo ukończyłem kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), której założenia opierają się na krótkoterminowość procesu, skupieniu na realizowaniu celów Klienta oraz pozytywnym ujęciu opartym na zasobach i możliwościach jednostki.

W trakcie terapii staram się korzystać z różnych metod pomagania, tak aby jak najlepiej dostosować proces leczenia do potrzeb i możliwości Klienta. Bardzo ważne jest dla mnie również tworzenie bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, w której osoba korzystająca z terapii może liczyć na pełną akceptację oraz szacunek z mojej strony. Swoją pracę poddaję stałej superwizji, by jak najbardziej podnieść efektywność prowadzonej przeze mnie terapii.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywałem m.in. w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Fundacji Praesterno.

Swoje kwalifikację pogłębiałem kończąc Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Profilaktyki Uzależnień, Kurs Konsultanta Kryzysowego w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu oraz podczas licznych szkoleń.

Wierzę, że każdy Klient posiada zasoby oraz umiejętności pozwalające mu poradzić sobie z trudnościami jakie napotkał na swojej drodze życia. Natomiast podczas terapii ważne jest, aby pomóc mu zauważyć swoje mocne strony, wyposażyć go w wiedzę oraz dodatkowe zasoby do tego, aby mógł lepiej rozumieć samego siebie, ludzi wokół oraz sprawniej radzić sobie z nieprzyjemnymi sytuacjami jakich doświadcza. W Klinice Psychoterapii i Rozwoju In My Mind. prowadzę terapię indywidualną dla młodzieży (od 12 roku życia) oraz osób dorosłych, a także interwencje kryzysowe. W przypadku leczenia traumy metodą EMDR prowadzę terapię wyłącznie dla osób pełnoletnich. Zgodnie z moimi kwalifikacjami zawodowymi realizuję także warsztaty psychoedukacyjne oraz grupy wsparcia.

Towarzyszę osobom potrzebującym wsparcia z powodu:
• zaburzeń afektywnych (np. depresji),
• traumy, PTSD (zespół stresu pourazowego),
• zaburzeń lękowych,
• przemocy,
• mobbingu,
• zaburzeń odżywiania,
• ADHD,
• kryzysów egzystencjalnych, rozwojowych oraz nagłych zmian sytuacji życiowej (np. żałoba, rozstanie),
• trudności w relacjach społecznych,
• trudności w stawianiu granic oraz byciu asertywnym,
• niskiego poczucia własnej wartości.

Umów się na konsultację