Martyna Oleszek-Trąbińska

Psychoterapeutka CBT, Psycholog

Jestem dyplomowanym magistrem psychologii oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w całościowym, akredytowanym szkoleniu psychoterapeutycznym w modalności poznawczo-behawioralnej (CBT).

Od wielu lat specjalizuję się w psychoterapii oraz pracy rozwojowej z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi. W Klinice Psychoterapii i Rozwoju In My Mind. prowadzę także konsultacje wychowawcze dla rodziców. Współpracuję z rodzicami, których dzieci doświadczają trudności w relacjach lub przejawiają niepokojące zachowania. W trakcie konsultacji nakreślamy obszary problemowe oraz rozwiązania, które mogą bezpośrednio doprowadzić do poprawy funkcjonowania dziecka lub pomóc mu w radzeniu sobie z trudnościami.

Bardzo ważne są dla mnie standardy pracy oraz profesjonalne wypełnianie swoich obowiązków w zgodzie z Kodeksem Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, których jestem członkinią. Mam dużą wiarę w to, że człowiek na każdym etapie życia może doświadczać trudności, a moim celem jest pomoc w radzeniu sobie z nimi w zdrowy sposób.

Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, a także z rodzicami zdobywałam jako psycholog w szkołach, przedszkolach i żłobkach oraz Akademii Nauki, gdzie w roli trenera efektywnej nauki rozwijałam potencjał intelektualny oraz osobisty swoich podopiecznych. Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas stażu zawodowego w Szpitalu Psychiatrycznym w Radomiu oraz ośrodkach terapeutyczno-oświatowych.

W Klinice In My Mind. specjalizuje się w prowadzeniu indywidualnej psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii par, rodziców, osób dorosłych, dostosowując interwencje terapeutyczne do indywidualnych potrzeb moich Pacjentów.

Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz trudnościami wynikającymi z neuroróżnorodności (spektrum autyzmu).

Najlepiej czuje się w pracy z osobami:

  • odczuwającymi niskie poczucie własnej wartości bądź stawiającymi nadmierne wymagania wobec siebie,
  • mającymi trudność w zrozumieniu, nazywaniu i kontrolowaniu swoich emocji,
  • z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami depresyjnymi, z tendencjami do zamartwiania,
  • znajdującymi się w kryzysie życiowym, relacyjnym lub emocjonalnym,
  • z trudnościami w komunikacji w rodzinie.

Bliskie są mi idee wywodzące się z terapii opartych na najnowszych badaniach i współczesnych teoriach dotyczących funkcjonowania psychicznego. Swoją praktykę terapeutyczną opieram nie tylko na doświadczeniu klinicznym, ale także na dowodach naukowych (Evidence Based Practice).
Moją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTTPB.

Umów się na konsultację