Marzena Wierucka

Psychoterapeutka integracyjna, Psycholog

Ukończyłam psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Psychoedukacji Psychologicznej i Psychoterapii INTRA. W swojej pracy wykorzystuję ideę podejścia integracyjnego, dla którego bazą jest psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa. Podczas pracy z Pacjentami wykorzystuję techniki pochodzące także z innych modalności psychoterapeutycznych (np. terapii poznawczo-behawioralnej). Swoje kwalifikację pogłębiałam kończąc Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz liczne szkolenia

Psychoterapię rozumiem jako pełną wysiłku i zaangażowania, odkrywczą wędrówkę z osobą podejmującą trud zmiany. Towarzyszę jej dbając, by w bezpiecznych warunkach, w sobie właściwym tempie, mogła rozpoznać kierunek, w którym chce i może się udać. Wspieram w pokonywaniu przeszkód, pomagam zaakceptować ograniczenia, których przezwyciężenie nie jest możliwe.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych. W szczególności wspieram osoby cierpiące z powodu:

  • doświadczanych trudności w relacjach z innymi ludźmi,
  • przeżywania kryzysu w relacjach i związkach,
  • przeżywania kryzysu rozwojowego lub sytuacyjnego (żałoba, strata, nagła zmiana sytuacji życiowej),
  • przebytych urazów emocjonalnych,
  • depresji, zaburzeń lękowych, niepokoju, chwiejności nastroju (choroba afektywna dwubiegunowa) oraz zaburzeń osobowości,
  • doświadczanego smutku i samotności, niskiego poczucia własnej wartości,
  • poszukiwania siebie, własnej indywidualności i tożsamości.

Pracuję z osobami, które czują, że są w takim momencie życia, w którym potrzebują zmiany.

Zajmuje się również edukacją i wsparciem osób udzielając pomocy psychologicznej indywidualnie oraz grupowo (warsztaty rodzicielskie, rozwijające, treningi aktywizujące, grupy wsparcia).

Mam doświadczenie w pracy psychoedukacyjnej z niezwykle zróżnicowaną klientelą – nauczycielami, psychologami, naukowcami, lekarzami, artystami, ludźmi mediów, bezrobotnymi, samotnymi matkami, osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc, rodzicami dzieci z różnego rodzaju trudnościami (problemy wychowawcze, kryzysy psychiczne). Posiadam praktykę oraz wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, które zdobywałam podczas pracy w m.in. Centrum Zdrowia Psychicznego

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra (Nr 244/19) oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Nr ew. 3443). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Umów się na konsultację