Sylwia Szczygielska-Gierczak

Psychoterapeutka CBT, Psycholog, Założycielka In My Mind.

Jestem dyplomowaną psycholożką oraz psychoterapeutką poznawczo-behawioralną z zawodu, ale przede wszystkim z zamiłowania. Założyłam Klinikę Psychoterapii i Rozwoju In My Mind, ponieważ marzyłam o miejscu, które zgromadzi specjalistów podzielających moje podejście do psychoterapii oraz równie głęboką wiarę w drugiego człowieka.

JAK PRACUJĘ?

Prowadzę psychoterapię oraz konsultacje psychologiczne wykorzystując założenia terapii poznawczo-behawioralnej, metody zorientowane na lll fali CBT (m.in. terapii schematu, terapii zaangażowania i akceptacji ACT, terapii dialektyczno-behawioralnej DBT) oraz dialogu motywującym. Obecnie kształcenie psychoterapeutyczne kontynuuję w akredytowanym przez PTTPB 4-letnim szkoleniu podyplomowym z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (w trakcie certyfikacji).

Pracuję głównie z osobami dorosłymi, które cierpią z powodu zaburzeń lękowych, depresji, nadmiernego stresu oraz doświadczają trudności w regulowaniu emocji.

Prowadzę psychoterapie indywidualne, konsultacje psychologiczne, a także udzielam profesjonalnego wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz ich bliskich.

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalnością z Psychoterapii na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam również dyplom ukończenia studiów podyplomowych z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz dyplom ukończenia studiów z Edukacji Ustawicznej i Andragogiki na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobyłam na oddziałach psychiatrycznych całodobowych i dziennym m.in. w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie oraz w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Doświadczenie kliniczne pogłębiłam w Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto prowadziłam procesy psychoterapeutyczne Pacjentów Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych w Warszawie, a także psychoterapię w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bielańskim.

Dużą wagę przywiązuję do rzetelnego procesu diagnostycznego, aby stworzyć wspólnie z Pacjentem indywidualny plan zdrowienia, oparty na zasobach osobistych oraz realnych celach terapeutycznych. Bliskie jest mi widzenie relacji terapeutycznej jako partnerskiej współpracy dwóch ekspertów, opartej na zaufaniu i zaanagażowania obydwu stron. Uważam, że moją rolą jest przede wszystkim zapewnienie wsparcia, wydobycie wewnętrznej motywacji oraz towarzyszenie w drodze do pełniejszego zrozumienia siebie w poczuciu bezpieczeństwa i bezwarunkowej akceptacji.

W swojej pracy integruję techniki oraz interwencje terapeutyczne pochodzące z różnych nurtów psychoterapeutycznych, aby dostosować je do potrzeb Pacjentów. Przede wszystkim bazuję na wiedzy i narzędziach, których skuteczność została potwierdzona naukowo i empirycznie (evidence-based practice). Pracuję w zgodzie z zasadami kodeksu etycznego psychologa, respektując system wartości klienta oraz jego prawo do podejmowania własnych decyzji.

Swoją pracę podaję regularnej superwizji co oznacza, że procesy terapeutyczne, które prowadzę są monitorowane przez certyfikowanych superwizorów.

Z KIM PRACUJĘ?

Zapraszam Cię do kontaktu, jeśli Ty bądź Twój bliski zmagasz się z:

 • obniżonym nastrojem (depresja, ChAD, dystymia),
 • zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, lęk w sytuacjach społecznych, napady paniki, lęk przed wychodzeniem z domu, fobie proste i specyficzne),
 • zaburzeniami osobowości,
 • zaburzeniami związanymi ze stresem, mogącymi manifestować się objawami somatycznymi, trudnościami adaptacyjnymi dotyczącymi zmian i wydarzeń życiowych,
 • kryzysem emocjonalnym, stanami psychicznymi z powodu przeszłych zdarzeń oraz traumami,
 • problemami w relacjach,
 • ADHD, spektrum autyzmu,
 • bezsennością,
 • niską samooceną, trudnościami w wyznaczaniu granic osobistych oraz brakiem asertywności,
 • brakiem sensu i celu w życiu,
 • niepewnością oraz lękiem w relacjach z innym lub sobą, pragnąc głębszego zrozumienia i przełamania powtarzających się na przestrzeni życia przekonań/schematów.
Umów się na konsultację