Zuzanna Borek

Psychoterapeutka CBT, Psycholog, Diagnosta

Jestem dyplomowanym psychologiem, ukończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swoje kwalifikacje terapeutyczne podnoszę uczestnicząc w 4-letnim, całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym oferowanym przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO. Ośrodek ten jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym, jednak bliska jest mi również Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT) oraz Terapia Schematu. W swoim warsztacie terapeutycznym korzystam z technik i narzędzi charakterystycznym dla tych podejść. Są to metody dedykowane zwłaszcza osobom z zaburzeniami osobowości i dysregulacją emocjonalną.

Jestem dyplomowanym psychologiem, ukończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swoje kwalifikacje terapeutyczne podnoszę uczestnicząc w 4-letnim, całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym oferowanym przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO. Ośrodek ten jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym, jednak bliska jest mi również Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT) oraz Terapia Schematu. W swoim warsztacie terapeutycznym korzystam z technik i narzędzi charakterystycznym dla tych podejść. Są to metody dedykowane zwłaszcza osobom z zaburzeniami osobowości i dysregulacją emocjonalną.

Prowadzę interwencję kryzysową, udzielam profesjonalnego wsparcia osobom z różnymi diagnozami oraz doświadczającym trudności na każdym etapie ich życia. Zajmuję się szeroko pojętą diagnozą, specjalizuję się w diagnozie ADHD oraz diagnozie osobowości.

W pracy z Klientem/ką ważna jest dla mnie partnerska relacja oraz korzystanie z technik opartych na dowodach naukowych. Bliskie jest mi dialektyczne spojrzenie na świat zakładające, że do jednej sytuacji można znaleźć wiele interpretacji i nawet jeśli wydają się one sprzeczne, to obie mogą być prawdziwe.

W Klinice Psychoterapii i Rozwoju In My Mind. pracuję z osobami dorosłym podczas terapii indywidualnej oraz procesów diagnostycznych.

Umów się na konsultację